บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25/8/61 ให้ความรู้กับนักลงทุนเกี่ยวกับบริษัท