กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

18 พฤษภาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

13.15 - 14.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

วันที่ กิจกรรม
16 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

17 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

18 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

13.15 - 14.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

02 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563

13.15 - 14.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

18 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563

14:10 - 15:10 p.m.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ: ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

25 กันยายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

10 : 00 น.
ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

17 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563

14:10 - 15:10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ: ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

19 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563

14:10 - 15:10 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562

14.10 - 15.10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

17:00 - 18:00 น.
เวทีใหญ่ Hall 1 สยามพารากอนในงาน SET in the City 2019

08 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10 : 00 น.
ห้องประชุม เจมินี่ ขั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210

15 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

14.10 - 15.10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย