5.10 THB

13 พฤศจิกายน 2562 16:38

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.05(-0.97)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,461,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

27,562,435

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.00 - 5.15

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.20 - 5.55