บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดอำนาจเจริญ