" บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017 " คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่3ซ๊าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ที่2ซ๊าย)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สองแม่ทัพใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)จัดของขวัญส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017 ให้แก่พนักงาน ชโย กรุ๊ป ทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และ ความอบอุ่นในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของครอบครัว ชโย กรุ๊ป เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา