กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ไตรมาส 2/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส