Submit your application to the address below

44/499-504 Phahonyothin Rd, Khwaeng Anusawari,
Khet Bang Khen, BKK 10220

Download Application Form

Online Application Form

Click here

Call

แผนกบุคคล (สมัครงาน)
02-004-5565, 086-819-3333

Contact Us

Information Request

086-819-3333

or ID Line : 0868193333

QR Code

Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สามารถกำหนดเป้าหมายและวางนโยบายได้
 • บริหารหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานธนาคารและAMC

***เพิ่มเติม E-mail : amonrut.k@chayo555.com

Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • จัดเก็บและรักษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และธุรกิจ
 • จัดการนัดหมายการประชุม ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีพื้นฐานด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและสรุปการประชุมให้แก่ผู้บริหาร
 • จัดการ ประสานงาน ผลักดันและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีความรู้ความสามารถในสายงานบัญชี-การเงิน
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีพื้นฐานด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน :

สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานราชการ รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสารทุกประเภทรวมถึงการส่งรายงานและการปฏิบัติตามเกณฑ์และการรับเรื่องร้องเรียนของทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ความสามารถในสายงานบัญชี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีพื้นฐานด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน :

บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร ทุกเดือน

Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือ วิศวกรโยธา หรือ สถาปนิก

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน :

 • ตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีกองทุน
 • มีโบนัสประจำปี

สวัสดีการ : มีท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครติดต่อสอบถามฝ่าย HR
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 02-004-5565, 086-819-3333

Apply Now
Availability: 5 positions

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะรับเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน :

 • ตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีกองทุน
 • มีโบนัสประจำปี

สวัสดีการ : มีท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครติดต่อสอบถามฝ่าย HR
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 081-921-4000, 020045565

Apply Now
Availability: 1 positions

วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, อนุปริญญา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะการเจรจา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

รายละเอียดงาน :

 • เจรจา, ติดตาม, ทวงถามทางโทรศัพท์

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น

Apply Now