ที่ดินเปล่า 6-2-30 ไร่ มอเตอร์เวย์ (ทล.7) บางพระ ศรีราชา ชลบุรี