ที่ดิน + สปส. 19-1-32 ไร่ สุขุมวิท บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี