โฮมออฟฟิศ 7 ชั้น 2หลัง 124 ตรว. ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ