รางวัล : Investor Relations Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์

CHAYO ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งนับเป็นรางวัลที่สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ CHAYO ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดี

รางวัล : Best Small Caps Company จาก FinanceAsia Country Awards 2020

งานประกาศรางวัล FinanceAsia Country Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยในสาขารางวัลกลุ่ม Asia’s Best Companies ของประเทศไทย

CHAYO ได้รับคัดเลือกเป็น Thailand Best Small Caps Company - Finance Asia’s 20th Best Companies in Asia Poll.

ที่มา : financeasia

รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan March 2014
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 17,847,000,000 From KASIKRONTHAI
รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan June 2012
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 660,589,230 From Thanachart bank
รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2010
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 4,470,000 From Standard Chartered
รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2010
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2010 From HSBC
รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2009
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2008 From HSBC
รางวัล : Acquisition of NON-Preforming Loan August 2009
Acquisition of NON-Preforming Loan UnSecured Portfolio in Thailand with Unpaid Principal Balance of THB 9,941,400 From Cetelem
รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2008
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2009 From HSBC
รางวัล : Excellent Preformance Award For AOP 2007
In recognifion of target Achievement During 1 January - 31 December 2007 From HSBC
รางวัล : คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น ประจำปี 2544

คุณภาพการจัดเก็บหนี้ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2554 Form AIS