กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เร็ว ๆ นี้

วันที่ กิจกรรม
16 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง www.set.or.th/oppday หรือ https://www.facebook.com/setoppday

17 พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง www.set.or.th/oppday หรือ https://www.facebook.com/setoppday

27 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

01 มีนาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง www.set.or.th/oppday หรือ https://www.facebook.com/setoppday

27 ธันวาคม 2564 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เวลา 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น

16 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

18 ตุลาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

17 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564

14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

18 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

13.15 - 14.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

10 : 00 น.
ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

02 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563

13.15 - 14.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

18 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563

14:10 - 15:10 p.m.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ: ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)