กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เร็ว ๆ นี้

วันที่ กิจกรรม
17 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563

14:10 - 15:10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ: ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

19 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563

14:10 - 15:10 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ (https://th-th.facebook.com/set.or.th/)

27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562

14.10 - 15.10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

17:00 - 18:00 น.
เวทีใหญ่ Hall 1 สยามพารากอนในงาน SET in the City 2019

08 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10 : 00 น.
ห้องประชุม เจมินี่ ขั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210

15 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

14.10 - 15.10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562

14.10 - 15.10 น.
ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10.00 น.
ห้องประชุมรัชวิภา - ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

03 มกราคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562

10.00 น.
ห้อง วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561

16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561

9.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

10.00 น.
ณ ห้องประชุมวีนัส (Venus) ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เลขที่99 ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210