ข่าว ตัวเเทนจากบริษัท ชโย กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ