21 June 2018
ชโยกรุ๊ปฯรุกปรับแผน ซื้อหนี้หมื่นล้านบริหาร
Read More
21 June 2018
คนในข่าว: ปีทอง.!?
Read More
21 June 2018
CHAYO ปีนี้ซื้อหนี้เพิ่มทะลุหมื่นล. ดันรายได้นิวไฮ-เติบโตไม่...
Read More
21 June 2018
CHAYO ลุยประมูลซื้อหนี้เน่าหนุนรายได้รวมโตสูงกว่า10%
Read More
21 June 2018
นายกระทิงและหญิงฟลอร์: วันของ DOD
Read More
21 June 2018
เรื่องเล่าปากซอย
Read More
21 June 2018
CHAYO ประกาศปี 61 เป็นปีทองตั้งเป้าซื้อหนี้เพิ่มทั้งปีไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ดันรายได้ทั้งปีนิวไฮ-เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
Read More
21 June 2018
CHAYO ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทย่อย รุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อเต็มรูปแบบ
Read More
20 June 2018
CHAYO เพิ่มเป้าซื้อหนี้ดันรายได้นิวไฮ
Read More
20 June 2018
CHAYO ปรับเพิ่มเป้าซื้อหนี้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นลบ. ดันรายได้นิวไฮ
Read More
20 June 2018
CHAYO ประกาศปี 61 เป็นปีทองตั้งเป้าซื้อหนี้เพิ่มทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นลบ. ดันรายได้ทั้งปีนิวไฮ-เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
Read More
20 June 2018
CHAYO ตั้งเป้าซื้อพอร์ตหนี้ 1 หมื่นล้าน คาดปีนี้รายได้โตเกิน 10%
Read More