CHAYO : นำส่งภาพส่งมอบเครื่องมือแพทย์
10 June 2020
CHAYO : นำส่งภาพส่งมอบเครื่องมือแพทย์
Read More
มอบน้ำดื่มวันเปิด BTS
10 June 2020
มอบน้ำดื่มวันเปิด BTS
Read More
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (มหาชน) สนับสนุนมอบชุดกีฬาชุมชนประจำปี 2561
17 December 2018
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (มหาชน) สนับสนุนมอบชุดกีฬาชุมชนประจำปี 2561
Read More
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อาคารสิริวรานุกูล)
03 September 2018
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อาคารสิริวรานุกูล)
Read More
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดอำนาจเจริญ
03 September 2018
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดอำนาจเจริญ
Read More
กิจกรรม ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017
07 August 2018
กิจกรรม ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017
Read More
ข่าว ตัวเเทนจากบริษัท ชโย กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ
07 August 2018
ข่าว ตัวเเทนจากบริษัท ชโย กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ
Read More
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดมอบทุนการศึกษา
07 August 2018
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดมอบทุนการศึกษา
Read More
งานสัมมนาและท่องเที่ยว ประจำปี 2561 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
10 February 2018
งานสัมมนาและท่องเที่ยว ประจำปี 2561 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
Read More