CHAYO : นำส่งภาพส่งมอบเครื่องมือแพทย์
10 มิถุนายน 2563
CHAYO : นำส่งภาพส่งมอบเครื่องมือแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
มอบน้ำดื่มวันเปิด BTS
10 มิถุนายน 2563
มอบน้ำดื่มวันเปิด BTS
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (มหาชน) สนับสนุนมอบชุดกีฬาชุมชนประจำปี 2561
17 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (มหาชน) สนับสนุนมอบชุดกีฬาชุมชนประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อาคารสิริวรานุกูล)
03 กันยายน 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อาคารสิริวรานุกูล)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดอำนาจเจริญ
03 กันยายน 2561
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดอำนาจเจริญ
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017
07 สิงหาคม 2561
กิจกรรม ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2017
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว ตัวเเทนจากบริษัท ชโย กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ
07 สิงหาคม 2561
ข่าว ตัวเเทนจากบริษัท ชโย กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดมอบทุนการศึกษา
07 สิงหาคม 2561
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดมอบทุนการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนาและท่องเที่ยว ประจำปี 2561 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2561
งานสัมมนาและท่องเที่ยว ประจำปี 2561 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม