ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

เหตุผลที่น่าลงทุนกับ CHAYO

แม้ว่าในหลายธุรกิจต้องประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตโควิด 19 CHAYO เองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น แต่เป็นแค่ในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นเราปรับตัวเพื่อสอดรับไปกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อีกครั้ง CHAYO เติบโตได้ โดยเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังมานี้ เราเติบโตมากกว่า 30 % มาโดยตลอด หรือเรียกได้ว่าใน 3 ปี เราโตได้ถึง 100 % และเรายังมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นไปอีก

รายได้รวม และกำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เอกสารล่าสุด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567