นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
CHAYO
9.20 THB
+0.05 (0.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,656,340
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24,425,800
ราคาเปิด
9.30
วันก่อนหน้า
9.15
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.10 - 9.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.10 - 14.60

เหตุผล ที่น่าลงทุนกับ CHAYO

แม้ว่าในหลายธุรกิจต้องประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตโควิด 19 CHAYO เองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น แต่เป็นแค่ในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นเราปรับตัวเพื่อสอดรับไปกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อีกครั้ง CHAYO เติบโตได้ โดยเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังมานี้ เราเติบโตมากกว่า 30 % มาโดยตลอด หรือเรียกได้ว่าใน 3 ปี เราโตได้ถึง 100 % และเรายังมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นไปอีก

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
466.94
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
129.05
ล้านบาท
ปฏิทินนักลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2565
Factsheet
ไตรมาสที่ 2/2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์