นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
CHAYO
11.20 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
869,529
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9,790,070
ราคาเปิด
11.20
วันก่อนหน้า
11.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.80 - 15.40

เหตุผล ที่น่าลงทุนกับ CHAYO

แม้ว่าในหลายธุรกิจต้องประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตโควิด 19 CHAYO เองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น แต่เป็นแค่ในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นเราปรับตัวเพื่อสอดรับไปกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อีกครั้ง CHAYO เติบโตได้ โดยเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังมานี้ เราเติบโตมากกว่า 30 % มาโดยตลอด หรือเรียกได้ว่าใน 3 ปี เราโตได้ถึง 100 % และเรายังมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นไปอีก

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
239.27
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
72.50
ล้านบาท
ปฏิทินนักลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2565
Factsheet
ไตรมาสที่ 2/2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์