บริษัท 555 เซอร์วิส จำกัด

บริษัท 555 Service จำกัด

สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทในเครือ เพื่อให้ระบบนิเวศของกลุ่มธุรกิจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เราจึงได้ต่อยอดธุรกิจให้บริการคําปรึกษาด้านแรงงาน โดยการส่งพนักงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตชลบุรี ระยอง ปทุมธานี โดยบริษัทสามารถตอบโจทย์บริษัทที่ต้องการแรงงานได้ในทุกระดับทักษะ ตั้งแต่ทักษะด้านการผลิต ไปจนถึงแรงงานวิชาชีพระดับสูง โดยบริษัทมีแผนขยายตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

เป็นธุรกิจเราได้ช่วยเหลือสังคมทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการ และพนักงาน เนื่องจากในยุคปัจจุบันการหางานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จึงทำให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้น พอตกงานขาดรายได้ก็จะทำให้เป็นหนี้ ซึ่งเป็นวัฎจักรเริ่มต้นของการเป็นหนี้เสีย การช่วยให้คนมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงถือเป็นการตอบแทนสังคมอย่างหนึ่งของเรา และในส่วนการช่วยเจ้าของกิจการ ทุกองค์กรต้องการคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพ และนำพาบริษัทให้เติบโตมากขึ้น