การจัดอันดับเครดิต 2566

อันดับเครดิต : BB+

แนวโน้มอันดับเครดิต : Stable

สถาบันจัดอันดับ : TRIS Rating

วันที่ สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิตองค์กร
25 มีนาคม 2565 TRIS BB+ ดาวน์โหลด