ที่ผ่านมาหลายธุรกิจต้องประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 CHAYO เองก็ได้รับผลกระทบในช่วงแรกๆ ของการระบาด จากนั้นเราพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี จนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อีกครั้ง CHAYO เติบโตโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 % ต่อเนื่องกันมามากกว่า 5 ปี โดย ใน 3 ปี เราโตได้ถึง 100 % และเรายังมีโอกาสพัฒนาให้เติบโตได้มากขึ้นไปอีก