บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
15 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
14.15 - 15.00 น.
รับชมการ Live สด ผ่านทาง www.set.or.th/oppday หรือ https://www.facebook.com/setoppday
24 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
29 กุมภาพันธ์ 2567