เราคือมืออาชีพในการบริหารหนี้

พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน บริหารสินทรัพย์ให้ก้าวหน้า ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Our Businesses

ธุรกิจให้บริการเจรจารติดตาม ทวงถามและเร่งรัดหนี้
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ เช่นหนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้ส่วนบุคคล หนี้ค่าสาธารณูปโภค
ธุรกิจให้บริการข้อมูล Call Center
เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า / หรือจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ว่าจ้างและให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้
ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ประกอบธุรกิจซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบเศรษฐกิจ
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลักประกัน
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
เราคือมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการคำปรึกษาด้านแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเราให้บริการแรงงานทุกระดับตั้งแต่พนักงาน จนถึงระดับผู้บริหาร
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนซื้อหนี้/ ประมูลหนี้ขนาดใหญ่จากสถาบันการเงินมาบริหาร
Chayo Group Public Company Limited
Chayo Property and Service Company Limited
Chayo Asset Management Company Limited
Chayo Capital Company Limited
555 Service Company Limited
Chayo JV Company Limited
ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้

Investors

Latest Documents
Form 56-1 One Report 2023
Financial Statement Quarter 1/2024
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2024
Opportunity Day Quarter 1/2024