CHAYO เปิดเคล็ดลับปลดหนี้ เพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสร้างความมั่งคั่ง (Mange Rich) มนุษย์เงินเดือน

20 November 2023

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) นำเอาประสบการณ์ในแวดวงบริหารหนี้ ติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน กว่า 30 ปี มาถ่ายทอดเป็นแนวทางในการปลดหนี้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่ทุกวันนี้มีภาระหนี้หลายด้าน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่าย/ค่าครองชีพที่แพงขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสร้างความมั่งคง รวมถึงยกระดับเครดิต สรุปได้เป็น 7 ข้อ ดังนี้

  • รวบรวมหนี้ที่มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีทุกใบ หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสด หนี้บ้าน หนี้รถ รวมถึงหนี้ที่กู้ยืมจากคนรอบข้าง หรือคนใกล้ตัว ว่ามียอดเท่าไร และดูระยะเวลาในการชำระหนี้ว่าเป็นหนี้สินระยะสั้น หรือหนี้สินระยะยาว
  • รวบรวมทรัพย์สินที่มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุน สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้ได้ รวมถึงบ้านและรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
  • แยกหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ผ่อนระยะสั้น และหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนระยะยาว โดยชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อน แล้วค่อยเรียงลำดับไล่ลงมายังหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น จ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าก่อนหนี้บัตรเครดิต
  • เจรจาประนอมหนี้ คุยกับเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยจ่าย ขอขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ รวมถึงขอปรับลดเงินผ่อนชำระต่องวด
  • รวมหนี้ หาเจ้าหนี้ที่รับโอนหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด และควรเป็นเจ้าหนี้ในระบบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระบบโดยทั่วไปจะต่ำกว่าหนี้นอกระบบ รวมถึงวิธีการทวงถามหนี้จะเป็นไปตามระเบียบของสถาบันการเงินนั้นๆ
  • หยุดการก่อหนี้เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใดๆ และตั้งใจชำระหนี้อย่างมีวินัย และควรหาหนทางเพิ่มรายได้จากงานประจำเพื่อให้มีรายได้ชำระหนี้ได้มากขึ้น
  • หลังจากปลดภาระหนี้แล้ว ควรวางแผนการเงินแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ต้องกลับไปเป็นหนี้แบบในอดีต เริ่มจากการทำบัญชีบันทึกรายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือนเพื่อดูว่าเงินหายไปไหน จะสามารถประหยัด และเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายให้เป็นแบบ "มีเงินสดแล้วค่อยซื้อ" หรือ "จ่ายในสิ่งที่จำเป็น" และ "ลดในสิ่งที่อยากได้"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป เน้นย้ำด้วยว่า ในภาวะที่เงินทองหายากอย่างในทุกวันนี้ การหาทางเพิ่มรายได้ในแต่ละเดือน จะช่วยให้เรามีเงินเหลือมากขึ้น และสามารถนำไปชำระหนี้ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้มีรายรับเพิ่มขึ้น นอกจากจะมีทั้งการทำงานล่วงเวลา (OT) แล้วยังมีการทำอาชีพเสริมด้วย

ซึ่งการทำอาชีพเสริมนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆ คนคิด โดยสามารถเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด เช่น ทำอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออาจรับสินค้าแล้วนำมาขายต่อก็ได้ ซึ่งช่องทางในการขายก็มีหลากหลาย ทั้งขายด้วยตัวเองหรือทางอินเตอร์เน็ต เพราะหากมีความตั้งใจจริง และศึกษาการทำอาชีพเสริมนั้นๆ อย่างจริงจัง สามารถพัฒนามาเป็นอาชีพหลัก ที่มีหลายคนประสบความสำเร็จให้เห็นกันแล้ว