เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เราคือมืออาชีพ
ในการบริหารหนี้อย่างสร้างสรรค์

เลื่อนลง

บริการของเรา

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้ที่มาจากการลงทุนและบริหารหนี้สินที่มีหลักประกันควบคู่ไปกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน และบริการอื่นๆ ที่เป็น ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
Announcement of Interest Rates & Fees

อัตราดอกเบี้ย

เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศอัตราดอกเบี้ย หนี้ด้อยคุณภาพ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด วันที่ 1 ก.พ. 65 ดาวน์โหลด

สินทรัพย์รอขาย

โครงการพัฒนาทรัพย์สินรอการขาย (NPA)ในรูปแบบของโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ ให้เป็นบ้านคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมอยู่ พร้อมใช้ พร้อมรับประกัน|ทรัพย์สิน

ราคาหลักทรัพย์

01 กรกฎาคม 2565 15:11

CHAYO

11.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.10(0.89)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

974,362

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

10,974,310

Key Figure

รายได้รวมในปี 2564

805.79

ล้านบาท

อีเมล์รับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ

เอกสารเผยแพร่

 • แบบ 56-1 One Report 2564
  PDF - 21.44 MB
 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
  PDF - 519.92 KB
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
  PDF - 1.9 MB
 • Factsheet 2Q21
  PDF - 7.99 MB